@ArMaonline

Webmodule Beoordeling #Arbeidsrelatie beschikbaar. Het gaat nog om een pilot. https://t.co/evKX1Ts03L
Ongeveer 1137 dagen geleden

@ArMaonline

Verlenging-goedkeuring-onbelaste-vaste-reiskostenvergoedingen tot 1 februari 2021 https://t.co/BscGKieO95
Ongeveer 1157 dagen geleden

@ArMaonline

RT @BDzakelijk: Ben je ondernemer en had je tot nu toe nog geen bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis aangevraagd? Dat kan…
Ongeveer 1206 dagen geleden

@ArMaonline

NOW-regeling klaar, loketten bijna open | Nieuwsbericht | https://t.co/eTfltjnTnB https://t.co/6EtDg5wtRS
Ongeveer 1424 dagen geleden

Prinsjesdag 2016 en andere wetswijzigingen

Prinsjesdag 2016

Enkele belangrijke punten uit het fiscale belastingplan


Uitfasering pensioen opbouw in eigen beheer vanaf 1-1-2017

Per 1 januari 2017 is het opbouwen van pensioen in eigen beheer voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) niet meer mogelijk als het wetsvoorstel wordt aangenomen. Wel krijgen de DGA's mogelijkheden om fiscaal gunstig de opgebouwde reserves om te zetten en/of af te kopen in de jaren 2017 tot en met 2019. Voor veel DGA's kan dit voordelig zijn. Het grote verschil tussen commerciële en fiscale waarden van pensioenverplichtingen kan zonder heffing van loonbelasting en revisierente worden weggewerkt. Daarna kan worden afgekocht tegen gunstige fiscale voorwaarden of worden omgezet naar een spaarvariant. Hierdoor wordt de mogelijkheid om dividend uit te keren groter.

Benieuwd of deze wijzigingen interessant zijn voor u? Neem contact met ons op.


Monumentenaftrek per 1-1-2017 verdwenen?

In het wetsvoorstel dat met Prinsjesdag naar de Kamers is gestuurd, is naast bovengenoemde grote wijziging in de pensioenen in eigen beheer, onder andere ook de afschaffing van de monumentenpanden aftrek opgenomen. Hiervoor in de plaats zou een niet-fiscale tegemoet koming moeten worden ingesteld. Voorstel hiervoor moet nog worden uitgewerkt.

 

Scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar vanaf 1-1-2018

In hetzelfde voorstel is de afschaffing van de aftrek van scholingsuitgaven uitgewerkt. Een andere stimuleringsmaatregel tot het genieten van scholing zal worden ingevoerd. Dit omdat op dit moment volgens onderzoek de aftrek voornamelijk wordt genoten door de hoger opgeleiden. Door andere maatregelen in te voeren, wil het Kabinet ook scholing voor minder hoog opgeleide mensen stimuleren.

 

Naast genoemde punten zijn er nog meer wijzigingen te verwachten.


Hieronder noemen wij nog enkele punten die wijzigen:

 

  • Aanpassing vennootschapsbelastingtarief, eerste schijf wordt stapsgewijs verlengd tot € 350.000 in 2021;

  • Tarieven inkomstenbelasting wijzigen licht;

  • Innovatiebox: verlaging van de voordelen waarop deze mag worden toegepast;

  • Commissarissen vallen in beginsel niet meer onder loonbelasting;

  • Fictief rendement VBI wordt gekoppeld aan hoogste tarief box 3, ook boxhoppen met VBI wordt tegengegaan;

  • BTW terugave op niet ontvangen gelden van debiteuren wordt gemakkelijker;

 


De volgende wetswijzigingen zijn al aangenomen uit het belastingplan 2015 en gaan in per 1 januari 2017:


  • Aanpassing van de rendementen in Box 3 per 1-1-2017;
 
  • Hernieuwde invoering van de schenking ten behoeve van de eigen woning van € 100.000;
 
  • Het standaard bijtellingstarief voor nieuwe auto's van de zaak gaat van 25% naar 22%;
 
  • Subsidie voor werkgevers voor het in dienst hebben van werknemers met een laag inkomen.

 

Nieuwsgierig wat de gevolgen hiervan zijn voor u? ArMa kan dat voor u in beeld brengen. Neem gerust contact op.


Denkt als werkgever (ook van de DGA) ook nog aan de werkkostenregeling? Het is zonde om de totale vrije ruimte niet te benutten!
Echter bij overschrijding van de vrije ruimte moet er door de werkgever 80% eindheffing betalingen. Klik hier voor een toelichting van werkkostenregeling.